• Projekat MarketMakers je dio napora Švicarske da pomogne Bosni i Hercegovini u tranziciji ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji i decentralizovanom, demokratskom političkom sistemu, sa dugoročnom perspektivom ka europskim integracijama.


  Švicarska Vlada je dodjelila implementaciju projekta MarketMakers konzorciju kojeg čine Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o (Posao.ba), kombinujući međunarodnu razvojnu ekspertizu i iskustvo sa znanjem lokalnog nacionalnog partnera. MarketMakers stimuliše rast privatnog sektora u odabranim tržištima što vodi ka kreiranju novih radnih mjesta za mlade žene i muškarce.


  Projekat ima ukupno trajanje od osam i po godina, i cilj je doprinijeti poboljšanom pristupu za mlade ka boljim i unosnim poslovnim prilikama.

   

                                                                                                                                                      

 • Za posljednje novosti i događaje, pratite nas na
 • Request for services: Moving from tactical towards strategic HR practices of IT sector in BiH

 • Priča o Aerodromu Mostar