20.02.2017

Potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između projekta MarketMakers i općine Žepče

Projekat MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske, ima za cilj da doprinese rješavanju pitanja zapošljavanja mladih na održiv način, sa naglaskom na tržišne prilike u privatnom sektoru, i rješavanju prepreka koje sprječavaju širenje privatnog sektora kroz sistemske inicijative. Projekat MarketMakers i Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ) kao ko-fasilitator razvijaju sektor Poslovnih usluga (sve izvozne usluge) koji ima veliki potencijal za stvaranje unosnih mogućnosti za zapošljavanje.

Dana 17. februara 2017. godine u Žepču, potpisan je Ugovor o poslovnoj saradnji između projekta MarketMakers i općine Žepče. Ovim ugovorom se potpisnice obavezuju da zajednički rade na razvoju sektora Poslovnih usluga  u kojem mladi u potpunosti mogu iskoristiti svoje talente, vještine kao i bolje razumijevanje modernog tržišta, trendova i alata. Konkretne aktivnosti će se realizovati zajedno sa partnerom u općini i to lokalnom razvojnom agencijom RAŽ Žepče u okviru koje djeluje OSS (One Stop Shop) ured za podršku investitorima.

Sistemska promjena, koja se postiže implementacijom poslovnog slučaja „Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče“, je pozicioniranje sektora poslovnih usluga u fokus razvojnih strategija u Općini Žepče, jer se u njemu nalaze djelatnosti koje imaju mogućnost za daljnji rast, unatoč krizi. Sektor poslovnih usluga ima snažan ekonomski učinak zbog svoje veličine, ali i zbog bliskih veza s tradicionalnim sektorima, na koje djeluje prelijevanjem ideja i kreativnosti, te osiguravanjem veće procesne učinkovitosti.