13.04.2017

Studija razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo

Studiju razvoja IT sektora Kantona Sarajevo izradio je konsultantski tim koji je formirala konsultantska kuća „Strik Consulting“. Izradu studije podržali su Vlada Kantona Sarajevo i projekat MarketMakers, kojeg podržava Vlada Švicarske, a provodi konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o. (Posao.ba), u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom SERDA.

 

U kvalitativnom smislu Studija jasno definiše neophodnost znatnog povećanja nivoa znanja i kompetencija nastavnog kadra, te potreba za modernizacijom postojećih nastavnih planova i programa, tj. uspostavljanje mehanizma fleksibilnog prilagođavanja kurikuluma dinamičnom razvoju i tehnološkim trendovima. Za to je neophodna direktna i sistemski organizirana saradnja između IT industrije/kompanija i obrazovnih institucija, kako bi budući diplomanti bili osposobljeni praktičnim znanjima potrebnim za rad u IT industriji.

 

U kvantitativnom smislu, pored urgentnog povećanja upisnih kvota na postojećim fakultetima koji obrazuju kadrove IT profila, Studija predlaže osnivanje (ili restruktuiranje postojeće) najmanje dvije srednje stručne škole, osnivanje IT fakulteta u sklopu Univerziteta Sarajevo te inkorporiranje i privlačenje privatnih obrazovnih institucija u IT obrazovanje putem sistema subvencija u vezi sa zapošljavanjem njihovih diplomanata u realnom IT sektoru.

 

Više možete pročitati u samoj Studiji klikom ovdje.