O projektu

Projekt MarketMakers je podržan od Vlade Švicarske. Projekat je dio napora Švicarske da pomogne BiH u tranziciji ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji i decentralizovanom, demokratskom političkom sistemu, sa dugoročnom perspektivom ka Europskim integracijama.

Švicarska Vlada je dodjelila implementaciju projekta MarketMakers konzorciju kojeg čine Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o (Posao.ba), kombinujući međunarodnu razvojnu ekspertizu i iskustvo sa znanjem lokalnog nacionalnog partnera. MarketMakers stimuliše rast privatnog sektora i odabranim tržištima što vodi ka kreiranju novih radnih mjesta za mlade žene i muškarce.

Projekat ima ukupno trajanje od osam i po godina, i cilj je doprinijeti poboljšanom pristupu za mlade ka boljim i unosnim poslovnim prilikama. Strategijski okvir koji vodi MarketMakers u svim partnerstvima i aktivnostima je MSD (Market System Development).

Cilj projekta je da postigne dugoročne i održive sistemske promjene na cijeloj teritoriji BiH.